HYYH is ‘Yet To Come’ | BTS ยังมีโมงยามที่งดงามที่สุดรออยู่

เรื่องราวโดยย่อบนจักรวาลคู่ขนาน ย้อนอดีตมรดกร่วมงานเพลงยุค The most beautiful moment in life หรือ HYYH ก่อนต้อนรับเพลงใหม่ของวง BTS ‘Yet To Come’ จุดเริ่มต้นในปี 2015 หลังจาก BIGHIT MUSIC เปิดเผยรายชื่อเพลงใหม่ในอัลบั้ม ‘Proof’ วลีหนึ่งจากอดีตของวง BTS ก็ปรากฏขึ้นมา เพลง ‘Yet To Come(The most beautiful moment in life)’—‘ยัง(มีโมงยามที่งดงามที่สุดในชีวิตรออยู่)’ มรดกจากยุคที่งดงามที่สุดในชีวิต หรือ The most beautiful moment in life(花樣年華, 화양연화; Hwa Yang Yeon Hwa หรือ HYYH) ไม่เพียงส่งผ่านไปยังงานศิลปะอันโดดเด่นของยุค ‘WINGS’ แต่ยังเดินทางไกลไปพร้อม ‘LOVE YOURSELF’ และ… Continue reading HYYH is ‘Yet To Come’ | BTS ยังมีโมงยามที่งดงามที่สุดรออยู่